Archive: December 2016

kiiroi

Hide Content
Comments Off on De oundvikliga typsnitten comments

De oundvikliga typsnitten

December 10th, 2016 at 1:43 pm   Posted by admin in Typsnitt

Begreppet typsnitt är välkänt, men samtidigt är dess innebörd ganska oklar. I allmänna ordalag så är ett typ- eller teckensnitt helt enkelt den stil som förenar olika bokstäver, siffror och tecken i ett gemensamt utseende. Själva utseendet beskrivs ofta med olika beskrivande ord så som vikt, lutning, bredd och storlek. Exempelvis ...

Read More