Archive: December 2016

kiiroi

Hide Content
Comments Off on Hur vänliga är typsnitten för ögonen – om typsnitt, del 2 comments

Hur vänliga är typsnitten för ögonen – om typsnitt, del 2

December 19th, 2016 at 1:46 pm   Posted by admin in Typsnitt

Vi har tidigare tittat på vilka de mest vanligt förekommande typsnitten är. Där konstaterade vi att det är väldigt svårt att undvika Arial, Times New Roman och Helvetica. Vi berörde även dessa typsnitts bakgrund och varför de har blivit välanvända. Nu kommer vi att titta närmare på hur vänliga de är för ögonen, och vilka […]

Read More