Kiiroi

Category: Typsnitt

Kiiroi

Hide Content
Comments Off on Hur vänliga är typsnitten för ögonen – om typsnitt, del 2 comments

Hur vänliga är typsnitten för ögonen – om typsnitt, del 2

December 19th, 2016 at 1:46 pm   Posted by admin in Typsnitt

Vi har tidigare tittat på vilka de mest vanligt förekommande typsnitten är. Där konstaterade vi att det är väldigt svårt att undvika Arial, Times New Roman och Helvetica. Vi berörde även dessa typsnitts bakgrund och varför de har blivit välanvända. Nu kommer vi att titta närmare på hur vänliga de är för ögonen, och vilka […]

Read More
Comments Off on De oundvikliga typsnitten comments

De oundvikliga typsnitten

December 10th, 2016 at 1:43 pm   Posted by admin in Typsnitt

Begreppet typsnitt är välkänt, men samtidigt är dess innebörd ganska oklar. I allmänna ordalag så är ett typ- eller teckensnitt helt enkelt den stil som förenar olika bokstäver, siffror och tecken i ett gemensamt utseende. Själva utseendet beskrivs ofta med olika beskrivande ord så som vikt, lutning, bredd och storlek. Exempelvis ...

Read More