De oundvikliga typsnitten

Begreppet typsnitt är välkänt, men samtidigt är dess innebörd ganska oklar. I allmänna ordalag så är ett typ- eller teckensnitt helt enkelt den stil som förenar olika bokstäver, siffror och tecken i ett gemensamt utseende. Själva utseendet beskrivs ofta med olika beskrivande ord så som vikt, lutning, bredd och storlek. Exempelvis kan man säga att den fetstilade varianten av Arial har tyngre vikt och mer påtaglig bredd än vanliga Arial. Av praktiska, och inte sällan historiska skäl, används ofta olika typsnitt i olika sammanhang. Välkända Times New Roman har fått sitt namn från den brittiska tidningen The Times. Anledningen är, så klart, att det var det typsnitt som tidningen använde, åtminstone fram tills 2006 då de bytte. Därmed kom det också att anses vara ett typsnitt som bäst lämpade sig för fysiskt tryckt material. Vi kommer här att titta närmare på några vanligt förekommande teckensnitt.

Arial

Typsnittet Arial är väldigt förekommande i digitalt material. Den anses typiskt sett vara en datorfont. Mycket på grund av att den sedan länge levererats som standard med operativsystemen Windows och macOS (tidigare OS X). Nu för tiden anses den vara en klassisk font. Trots att den även gör sig bra i tryck används den främst på internet och material anpassat för datorskärmar. Google, med flera, använder den regelbundet i stor omfattning.

Times New Roman

Som nämndes i inledningen har detta typsnitt fått sitt namn från tidningen The Times. Precis som Ariel, blev den välspridd genom att levereras som standard med ett flertal operativsystem. Anledningen att den har ordet Roman i sin benämning är att det i typografiska sammanhang åsyftar en rak och stilren framställning. Mycket på grund av detta, och dess historik, är det ett typsnitt som oftast används i sammanhang där resultatet i slutändan hamnar på fysiskt papper.

Helvetica

Vid sidan av Arial och Times New Roman är Helvetica antagligen det mest vanligt förekommande typsnittet. Det beskrivs ofta som ett typsnitt präglat av realism, utan några större variationer eller extravaganser. Tanken bakom Helvetica är att det ska vara neutralt och lämpad för samtliga ändamål. Därför har det även kommit att bli väldigt vanligt i ett flertal sammanhang. Bland annat i tryckt material, på internet och vid produktionen av skyltar. Till skillnad från de tidigare nämnda typsnitten har Helvetica fått genomslag på ett stort antal arenor och är ett standardval hos flera reklamfirmor.