Traditionell eller responsiv webbdesign

Förr i tiden så var det inte särskilt ovanligt att en webbsida var mer eller mindre fixerad i sin visuella storlek. Även om man angav procentuell bredd på tabellerna så krävdes trots det en relativt bred skärmyta. Det fanns helt enkelt en ganska hög lägsta bredd för sådan slags layout. Med tiden blev däremot webbdesign baserad på tabeller ganska passé. I stor utsträckning ersattes den med CSS och mer flexibel layout.

Begreppet responsiv webbdesign åsyftar layouts som anpassar sig till den skärmyta som finns tillgänglig. I praktiken sker det genom att flertal olika metoder, och kanske främst media queries. Media queries är en en del av tredje generationen av Cascading Style Sheets (CSS). Genom dessa går det att låta webbsidan dynamiskt justera sig efter den enhet den visas på. Eftersom smartphones generellt sett har mindre skärmyta än, exempelvis, laptops går det att anpassa layouten specifikt för sådana omständigheter.

Utöver media queries är det en en viktig del av responsiv webbdesign att helt enkelt undvika bredd och höjd fixerad i pixlar, och istället alltid använda procentuell storlek. Detta gäller samtliga HTML-element, så som eventuella tabeller och bilder. Utöver detta kan även JavaScript användas för att ytterligare justera sidan utifrån den miljö som den visas i. En vanligt förekommande kritik mot detta är att vissa mobila enheter inte stödjer JavaScript. Alternativet som presenteras i dessa sammanhang är att helt enkelt utforma sidan med mobila enheter i åtanke, och sedan använda media queries, procentuell layout och JavaScript för att utöka den visuella upplevelsen på en laptop eller desktop. Då får man en sida som är garanterad att fungera i samtliga miljöer.

Behövs responsiv webbdesign?

Det finns väl egentligen inget definitivt svar. Men användare förväntar sig avsevärt mycket mer av webbdesign och layout nu för tiden. Statistiken antyder att ungefär 70% av sökningar och klick genom Google sker med en mobil enhet. Om besökaren då råkar hamna på en sida som är mer eller mindre obrukbar på den enhet personen i fråga använder, är chanserna i princip obefintliga att klicket leder till ytterligare klick, köp eller liknande. Så, med detta i åtanke måste man nog säga att responsiv webbdesign är ett måste i dagsläget. Turligt nog är det inte särskilt omständligt att uppnå, och många av de färdiga lösningarna, så som WordPress, Blogger, Jomla och så vidare stödjer detta automatiskt.