Viktigt att synas på nätet

När du jobbar med webbdesign är det viktigt att du vet vad som krävs för att det du skapar åt dig själv och dina kunder ska synas. Här är det då många ingredienser som ingår när det gäller att utforma och utveckla samt marknadsföra en webbsida på nätet. Inom detta stora område ingår det att […]

Uppdatera dig själv inom webbdesign

När du precis som jag är en av de som ständigt jobbar med kunder som vill ha hemsidor, så kommer det vara ett faktum att du aldrig kommer att vara den som kan allt. Vad beror då detta på? Jo, det är mycket enkelt. Det hela handlar om att detta är ett av de områden […]

Utbildning för dig som vill bli fotograf

För all de som vill bli fotografer kommer det naturligtvis att vara en rad med utbildningar som står till buds. Nu kan jag väl inte med full säkerhet säga att min är den absolut bästa, men den kommer garanterat att ligga bland de bästa. Här fick jag min utbildning på Film & Photographer University i […]

Traditionell eller responsiv webbdesign

Förr i tiden så var det inte särskilt ovanligt att en webbsida var mer eller mindre fixerad i sin visuella storlek. Även om man angav procentuell bredd på tabellerna så krävdes trots det en relativt bred skärmyta. Det fanns helt enkelt en ganska hög lägsta bredd för sådan slags layout. Med tiden blev däremot webbdesign […]

Att surfa på mobilen

För bara några år sedan så var det mest en fantasi att kunna använda sin mobiltelefon som webbläsare. De tidiga försöken, så som WAP, fick aldrig något egentligen genomslag. Kanske berodde det på att tekniken i sig var begränsande, eller på att det först på senare tid har blivit ekonomiskt hållbart med data i mobilen. […]

Från HTML till JavaScript till CSS

Det sägs att grunderna för den visuella internetupplevelse består av HTML och CSS medan JavaScript tillför den grundläggande interaktiviteten. Utöver detta finns det tekniker som interaktivt kombinerar dessa tre, så som Ajax, och som ger sidorna möjligheten att vara fullständigt dynamiska, så som PHP och ASP. I detta inlägg kommer vi med HTML som en […]

Hur vänliga är typsnitten för ögonen – om typsnitt, del 2

Vi har tidigare tittat på vilka de mest vanligt förekommande typsnitten är. Där konstaterade vi att det är väldigt svårt att undvika Arial, Times New Roman och Helvetica. Vi berörde även dessa typsnitts bakgrund och varför de har blivit välanvända. Nu kommer vi att titta närmare på hur vänliga de är för ögonen, och vilka […]

De oundvikliga typsnitten

Begreppet typsnitt är välkänt, men samtidigt är dess innebörd ganska oklar. I allmänna ordalag så är ett typ- eller teckensnitt helt enkelt den stil som förenar olika bokstäver, siffror och tecken i ett gemensamt utseende. Själva utseendet beskrivs ofta med olika beskrivande ord så som vikt, lutning, bredd och storlek. Exempelvis kan man säga att […]

Spelar det någon roll vilken webbläsare som används?

En gång i tiden så gjorde det stor skillnad vilken webbläsare som användes. Om, exempelvis, användaren hade Netscape så hanterades .GIF med transparenta pixlar inte på samma sätt som i Internet Explorer. Det kunde påverka, bland annat, bredden på innehållet som visades. På grund av detta uppstod visa nödlösningar där JavaScript användes för att kontrollera […]