Hur vänliga är typsnitten för ögonen – om typsnitt, del 2

Vi har tidigare tittat på vilka de mest vanligt förekommande typsnitten är. Där konstaterade vi att det är väldigt svårt att undvika Arial, Times New Roman och Helvetica. Vi berörde även dessa typsnitts bakgrund och varför de har blivit välanvända. Nu kommer vi att titta närmare på hur vänliga de är för ögonen, och vilka av dem som är minst ansträngande.

Arial

Arial är ett typsnitt av typen sans-serif. Det innebär helt enkelt att det saknar serif, vilket är den extra detaljen vid foten av varje tecken. Generellt anses att mindre komplicerade fonter, med hög läslighet lämpar sig bättre för skärmar. Därmed ska Arial vara mindre ansträngande för ögonen om texten presenteras på en skärm. Den som är osäker kan välja att ersätta Arial med Verdana eller Georgia, som traditionellt har ansetts vara typsnitt anpassade för webbsidor.

Times New Roman

Times New Roman är ett typsnitt av typen sans-serif. Trots att det ofta anses att typsnitt med serif är bättre lämpade för tryckt text så har detta blivit ett vanligt alternativ för tryckt material. Intressant nog sägs att Times New Roman är relativt svår att läsa på datorskärmar. Generellt sett anses denna font presenterad på en skärm ha en tendens att bli svårläst då tecknen kan upplevas smälta samman. Anledningen ska vara att typsnittet har så hög densitet.

Helvetica

Helvetica är av typen sans-serif. Den ska tydligen vara relativt problematiskt då den inte uppfattas på samma sätt när den visas på ett Windows-baserat system som när det visas på ett macOS-baserat system. Anledningen ska vara att Windows växlar till Arial, av praktiska skäl. Därmed är det inte säkert att användaren får den upplevelse som du har tänkt.

Vad ska man då välja?

Det finns väldigt många saker att hålla i åtanke när man väljer typsnitt. Vilken skärmupplösning kommer typsnittet att presenteras på? Kommer materialet även att skrivas ut? Alla dessa saker påverkar beslutet kring vilket typsnitt man bör välja. Inte sällan används ett teckensnitt för själva webbsidan, och ett annat för sidomaterial presenterat som, exempelvis, PDF. Bäst är antagligen att helt enkelt prova sig fram i olika upplösningar och sammanhang, för att få en känsla för hur det egna materialet framstår under de särskilda förutsättningarna.