Spelar det någon roll vilken webbläsare som används?

En gång i tiden så gjorde det stor skillnad vilken webbläsare som användes. Om, exempelvis, användaren hade Netscape så hanterades .GIF med transparenta pixlar inte på samma sätt som i Internet Explorer. Det kunde påverka, bland annat, bredden på innehållet som visades. På grund av detta uppstod visa nödlösningar där JavaScript användes för att kontrollera vilken webbläsare som användes, och anpassa innehållet därefter. Det blev med tiden väldigt krångligt eftersom olikheterna ökade med tiden och antalet versioner av webbläsare som släpptes. Det finns väldigt många olika webbläsare tillgängliga. Så, vi kan inte diskutera samtliga. Däremot kan vi nämna några av de mest vanliga.

Microsoft Edge

Denna webbläsare lanserades i mitten av 2015 som ersättare till Internet Explorer. I och med detta har Internet Explorer börjat fasats ut, men tillhandahålls ofta vid sidan av Edge då Edge inte stödjer vissa teknologier så som ActiveX. Nyligen lanserades tillägg för Edge, vilket har medfört att det börjar komma fler möjligheter att justera webbläsaren efter behov. Då webbläsaren är ny står den endast för ungefär 4% av all webbanvändning. I testser så har Edge lika bra stöd för HTML5 som Firefox.

Firefox

Firefox lanserades 2002 och står nu för ungefär 15% av all webbanvändning. Den kom som en vidareutveckling av Netscape. Webbläsaren stödjer tillägg och har en säkerhetsmodell som brukar beskrivas som sandlåda. Det innebär att webbläsaren inte tillåter att kod lämnar webbläsaren för att köras i operativsystemet. I tester så har Firefox lika bra stöd för HTML5 som Edge.

Safari

Safari lanserades 2003 och står för ungefär 6% av all webbanvändning. Den finns endast till Mac-datorer och i en särskild version för iOS. Datorversionen stödjer tillägg. I jämförelse med Edge och Firefox så har Safari ett sämre stöd för HTML5. Då den endast stödjer ungefär 80% av HTML-elementen i jämförelse med Edge och Firefox, så är skillnaden ansenlig.

Så, spelar det någon roll?

Främst så ligger skillnaden i hur bra webbläsarna stödjer den senaste revisionen av HTML. I jämförelse framstår Safari därmed som ett sämre alternativ. Detta gäller främst om man tittar på medierelaterade sidor som använder sig av ljud och video. Så, det kan vara värt att ha detta i åtanke när man utformar sidor. Titta även på hur stor del av marknaden varje webbläsare har. Anpassa dina beslut därefter.